Dünya İnsan Hakları Günü ( 10 Aralık )

Dünya İnsan Hakları Günü ( 10 Aralık )

1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

“insan haklarının anayasası” olarak tanımlanır.

İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar,

her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye,

kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi

tutulamayacağını ilan eder.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda

uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici

işlevini bugün de sürdürür.

1948’de kabul edildiği tarih 10 Aralık her yıl

Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

 

BM’nin altı temel insan hakları sözleşmesi vardır:

 

Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

İşkenceye Karşı Sözleşme

Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

 

Türkiye, Birleşmiş Milletler çerçevesinde oluşturulan

temel insan hakkı sözleşmelerini tümüne taraftır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !